KLYS enkät om sjukpenningsgrundande inkomst (SGI)

Imorgon, fredag 19 mars, är sista dagen att svara på KLYS enkät om sjukpenning och Försäkringskassan.

KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare – vänder sig med denna enkät till Dig som är yrkesverksam kulturskapare, för att ta reda på i vilken utsträckning kulturskapare ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd, hur stora problemen på detta område är och hur problemen ser ut i relationen till Försäkringskassan.

I somras tillsatte regeringen en utredning som ska undersöka egenföretagares möjligheter att få en SGI fastställd och föreslå förändringar i syfte att ge denna företagargrupp en bättre social trygghet. Svaren på enkäten kommer att utgöra underlag från KLYS till denna utredning.

Var med och påverka trygghetssystemen när det gäller frilansares möjligheter att vara sjukskrivna och föräldralediga.

Svara på enkäten här! Senast 19 mars.
Läs mer på KLYS hemsida.