Akt nr 1-2012

Den stora lilla teatern

Ny scen i Tensta och ett nytt delat konstnärligt ledarskap. År 2011 gick i förändringens tecken på Dockteatern Tittut i Stockholm.
Akt kliver ner i de blå plasttossornas land och möter tre av teaterns medarbetare som alla blickar framåt och villkorslöst tror på barns rätt till en kvalitativ kultur.

Arbetsmiljöverket ska granska filminspelningar

Arbetsmiljöverket ska syna arbetsplatser inom filmområdet under kommande två år. Branschen ser positivt på beslutet.
– Det är sensationellt, ett glädjande besked! Många filmarbetare har efterlyst att en högre instans tar tag i frågorna. Verket kan ta tillvara på den rapport om arbetsmiljön som nu finns på filmområdet, säger Jessica Simonsson, filmmaskör och ledamot i filmarbetaravdelningen.

RAPPORTEN ”ALLA MÅR BRA?” från november 2011 konstaterar att konstnärliga yrkesgrupper och assistenter känner stor press på sig i sitt dagliga arbete. Dessutom visar undersökningen att i stort sett alla yrkesgrupper jobbar övertid vid filminspelningar. Stressen är så stor att var femte filmarbetare sökt läkarhjälp eller medicinerat för arbetsrelaterade problem.
– Vi tänker titta på filmbolagens rutiner och kräva att de gör skriftliga riskbedömningar innan projektet drar igång, alltså redan på planeringsstadiet, säger inspektör Lars Isgren på Arbetsmiljöverket.

Olika scener för gästspel – en styrka för staden

Gästspelsscenen kommer att vara en stor del av scenkonstens framtid, tror Hellen Smitterberg, konstnärlig ledare för Stora Teatern i Göteborg.
Både stora och små scener i staden tycker att gästspel är viktiga och försöker bidra med sina resurser.
Akt synar villkoren för att gästspela i Göteborg.

ATT VARA GÄSTSPELSSCEN innebär mycket mer än att tillhandahålla en lokal med teknisk utrustning. Det spelar ingen roll om det är en kommunal gästspelsscen eller en fri grupp som ger plats för andra kollegor. Akt har talat med fyra olika Göteborgsscener som tar emot gästspel: Stora Teatern, Atalante, Masthuggsteatern och Cinnober Teater.

Filmen är död – leve filmen!

Otvetydigt befinner sig filmen i slutfasen av sin ärorika historia. Successivt tar den digitala tekniken över i produktion, distribution och konsumtion. Ordet film finns säkerligen kvar i framtiden som beteckning på en sammanhållen berättelse i rörliga bilder. Medan namnet film i bemärkelse av emulsionsbelagd celluloid/acetat/polyester-remsa stannar i arkiv och filmmuseer.
Akt har talat med två filmfotografer, Tony Forsberg och Aril Wretblad, om hur de ser på förändringen.