Arbetsmiljöutbildning på institutioner

Teater och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA-gruppen) har tidigare erbjudit grundutbildningar i arbetsmiljö för skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar på scenkonstinstitutioner, den så kallade TMA-utbildningen. Denna kommer att upphöra och ersättas av seminarier som ger mer fördjupad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen BAM ges av bland annat Prevent och Arbetsmiljöforum. TMA-gruppen rekommenderar att scenkonstinstitutionerna använder dessa som en del av utbildningen av skyddsombud och chefer. Har du frågor om detta, kontakta Mårten Gunnartz, regionalt skyddsombud på Teaterförbundet, marten.gunnartz@teaterforbundet.se

Här kan du läsa en fördjupad information om utbildningarna:

Teater och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA) informerar om utbildning

Den branschanpassade arbetsmiljöutbildningen (TMA-utbildningen) har inte uppfyllt syftet. TMA-gruppen har därför beslutat att lägga ner den i sin nuvarande form och istället erbjuda fördjupande seminarier med möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande. För grundutbildning hänvisar TMA-gruppen till BAM.

Syftet med TMA-utbildningen

Teater- och musikområdets arbetsmiljögrupp (TMA) har årligen erbjudit branschanpassade arbetsmiljöutbildningar vilka har haft både arbetsgivare och skyddsombud som målgrupp.
Syftet med en branschanpassad utbildning var att utgöra en motsvarighet till BAM (Bättre arbetsmiljö), dvs. den grundläggande arbetsmiljöutbildning som erbjuds av bland annat Prevent, och samtidigt vara just branschanpassad och fördjupande.
Utbildningarna har varit uppskattade, men utvärderingarna visar att de trots allt inte fyller de uttalade behoven.

Slutsats: TMA-utbildningen täcker inte behovet

Slutsatsen vi drar är att vi inte samtidigt kan täcka behovet av grundutbildning inom arbetsmiljö och erbjuda de efterfrågade djupdykningarna.

Fördjupande seminarier ersätter TMA-utbildningen
Mot bakgrund av detta har TMA-gruppen beslutat att lägga ner den branschanpassade utbildningen i sin nuvarande form och istället satsa på fördjupning genom seminarier inom arbetsmiljörelaterade teman som är av särskild betydelse i branschen. För att få bästa behållning av ett sådant utbildningstillfälle behöver deltagarna redan ha genomgått en grundutbildning. Dessa utbildningstillfällen kommer också ge värdefulla möjligheter att skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra skyddsombud och chefer.

BAM-utbildning
Den BAM-utbildning som bland annat Prevent och Arbetsmiljöforum erbjuder håller mycket hög kvalitet och ger deltagarna en mycket god grund att stå på. Vi vill därför rekommendera våra medlemmar att göra dessa till en del av sin utbildning för skyddsombud och chefer. När det är möjligt är det en stor fördel om skyddsombud och chefer kan gå tillsammans på kursen.

Planera arbetsmiljöutbildning i samverkan
Att säkerställa att det finns god arbetsmiljökompetens i verksamheten är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare och skyddsombud bör i samverkan kartlägga utbildningsbehov och göra en utbildningsplan för arbetsmiljöområdet.

Teater och musikområdets arbetsmiljögrupp
Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film,  Sveriges Yrkesmusikers Förbund(SYMF),  Musikerförbundet, Unionen,  DIK