Efter #metoo – arbete för en långsiktig förändring

Under de senaste veckorna har flera av Teaterförbundets yrkesgrupper vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp inom scen- och filmbranschen. Omfattningen visar på en tystnadskultur och på strukturer som måste förändras i grunden.

– Alla de kvinnor som lämnat vittnesmål i uppropen har gjort en enorm insats. Nu krävs ett långsiktigt och beslutsamt arbete för att få till en reell förändring. Det måste ske på arbetsplatserna, på utbildningarna och i hela samhället, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst tillsätter nu en oberoende gransknings- och åtgärdskommission med mandat att föreslå konkreta förändringar.

För att kartlägga samband och strukturer på arbetsplatser där olika former av trakasserier har ägt rum kommer enkäter att skickas till såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i denna enkät för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt. Enkäten kommer att skickas under december månad. Enkätunderlaget kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommissionens arbete.

Har du blivit utsatt för trakasserier på din arbetsplats ska du i första hand anmäla detta till arbetsgivaren, som är ansvarig för att det inte sker. Ta gärna hjälp av skyddsombudet eller det fackliga ombudet, om sådan finns.

Du kan också kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning, jour@teaterforbundet.se, om du behöver stöd i att anmäla trakasserierna. Då får du under sekretess tala med förbundets jurister som kan ge dig råd om hur du bör gå till väga. De som arbetar på Teaterförbundet har tystnadsplikt.

E-postadress för Metoo-berättelser

Teaterförbundet har även öppnat en mejl-adress till vilken utsatta personer kan mejla sin berättelse om trakasserier och övergrepp. Mejlen kommer att läsas förbundets jurister. Gör de bedömningen att händelsen bör och kan drivas som ett arbetsrättsligt ärende tar de kontakt med den som lämnat sin berättelse. Annars läggs berättelsen till dokumentationen i det samlade arbetet mot trakasserier. Adressen är metoo@teaterforbundet.se

Samarbete med film- och tv-branschen

Teaterförbundet har även inlett ett samarbete med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen och branschorganisationen Film- och tv-producenterna, för ett arbete mot sexuella trakasserier inom film- och tv-branschen.

Inledningsvis har en gemensam policy mot sexuella trakasserier utarbetats tillsammans med Medieföretagen. Den enkät som skickas till våra medlemmar som arbetar inom film- och tv-området kommer att göras i samråd med Film-&TV-producenterna.