Aktuella utlysningar från Konstnärsnämnden

Datum: 17 apr - 05 sep 2023

Nyhet! GÄSTBOSTAD I BERLIN

Internationella programmet inom teater utlyser  arbetsvistelser under 2 veckor i Berlin, samt ett stipendium om 15 000 kr. Tre vistelser under hösten 2023 kommer att fördelas.
Sista ansökningsdag: 3 maj
Läs mer här.

ARBETS- OCH LÅNGTIDSSTIPENDIUM / teater 

Ett arbetsstipendium syftar till att stödja ett konstnärskap och bidra till konstnärlig utveckling.

Sista ansökningsdag 19 april

RESEBIDRAG / film, teater

Söks för resor till utlandet på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.

Sista ansökningsdag: 3 maj, 5 sept

INTERNATIONELLT UTBYTE / film, teater 

Söks om du har en inbjudan till utlandet ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.

Sista ansökningsdag: 3 maj, 5 sept

Inom Internationella programmet för teater finns ett utökat främjandeuppdrag vilket möjliggör till exempel expertbesök i Sverige och samverkansprojekt.

  • EXPERTBESÖK i Sverige kan sökas löpande för att bjuda in internationella programläggare, producenter och andra från utlandet som är intresserade att se föreställningar i Sverige och träffa scenkonstnärer i syfte att främja möjlighet till internationella kontakter och arbetsmöjligheter. Löpande handläggning.
  • SAMVERKAN: Syftet är att stärka svensk teater internationellt, och ge teaterkonstnärer möjlighet till inspiration, utbyte av kunskap och ett större internationellt nätverk. Exempel på samverkansprojekt kan vara att bjuda in intressanta internationella aktörer till Sverige, för att delta i en konferens eller workshop med svenska teaterkonstnärer. Löpande handläggning.

Läs mer om Stipendier och bidrag.