Aktuella utlysningar hos Konstnärsnämnden – Film och teater

Datum: 02 sep - 31 okt 2024

Aktuella utlysningar för film och teater hos Konstnärsnämnden:

RESEBIDRAG och INTERNATIONELLT UTBYTE
Söks för resor till utlandet på eget initiativ alternativt om du har en inbjudan, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag: 4 november: kl. 14.00

PROJEKTBIDRAG
Syftar till att stödja ett teater/filmprojekt eller avgränsat utvecklingsarbete.

Ansökningsperioder:
Teater 20 sept – 22 okt : kl 14
Film 24 sept – 24 okt: kl. 14

Internationella programmet inom teater utlyser:

RESIDENS PÅ BERGMANGÅRDARNA
Vi utlyser residens under 2025 på Bergmangårdarna på Fårö, samt stipendium om 15 000 kr.
Ansökningsperiod: 1 okt – 31 okt: kl. 14

Löpande handläggning, kan sökas av enskilda och organisationer:
EXPERTBESÖK kan sökas för att bjuda in internationella programläggare, producenter, regissörer från utlandet som är intresserade att se föreställningar i Sverige.
SAMVERKANSPROJEKT: Syftet är att stärka svensk teater internationellt, och ge teaterkonstnärer möjlighet till inspiration, utbyte av kunskap och ett större internationellt nätverk. Exempel kan vara att bjuda in internationella aktörer till Sverige för att delta i en konferens eller leda en workshop och på så sätt samverka med svenska teaterkonstnärer.

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida.