Chubbuck-tekniken: utmärkt för film- och tv-skådespeleri

Datum: 23 - 25 okt 2022

Ort: Stockholm

Chubbuck-tekniken är ett 12-stegs system som bygger på Stanislavskij samt psykologi och antropologi. Tekniken skapar ett modern skådespelaruttryck som passar utmärkt för film och tv-skådespeleri. Tekniken är utvecklad av Ivana Chubbuck (”The Power of the Actor”). Under tre dagar får du en scen från film, tv eller teater att arbeta med tillsammans med en scenpartner. Ni studerar in scenen och läser/ser manus/film/tv-serie, enligt instruktioner. Arbetet är fokuserat på en enda scen för varje deltagare. Kursledaren väljer scenerna och scenparen för att belysa olika delar av Chubbuck-tekniken

Att arbeta med Chubbuck-tekniken innebär att göra ett rollarbete på en djupt personlig nivå. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt. Tekniken innehåller också verktyg för kunna gestalta starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrater.

Förberedelser
De som blir antagna till kursen tilldelas, cirka tre veckor före kursstart, en scen samt en scenpartner att arbeta tillsammans med under kursdagarna.

OBS! Denna kurs kräver förberedelse genom att se alla avsnitten i ”sin” tv-serie och repetera in scenen tillsammans med din partner innan kursstart.

Det är väldigt viktigt att du kan närvara HELA kursen eftersom ni arbetar i par.

Kursupplägg

Dag 1
Första dagen gör varje par sin scen, sedan görs det en grundlig analys av scenen enligt Chubbuck-tekniken. Efter det arbetar deltagarna med att hitta den personliga kopplingen till det som sker i scenen enligt analysen.

Dag 2
Den här dagen fortsätter arbetet med scenen. Fokuset ligger nu på det yttre arbetet och att hitta ”the game” -den lek eller det spel som varje scen är . Deltagarna går igenom aktioner och beats och föremål (doings) för att finna hur karaktärerna driver scenen och relaterar till varandra.

Dag 3
Den sista dagen handlar det om att släppa allt förarbete för att kunna vara närvarande och äkta i ögonblicket. Deltagarna får metoder för att ”komma ut ur huvudet” och bli en levande människa framför kameran (liksom på scen). Denna dagen får deltagarna också verktyg för att hitta äkta rädsla, sorg, förälskelse m.m. i arbetet med scenen.

Arrangeras av TeaterAlliansen.

Läs mer och ansök senast 25 september på TeaterAlliansens hemsida