Dansworkshop: Feldenkrais

Datum: 20 okt 2023

Ort: Östersund

Arrangeras av Dansalliansen i samarbete med Danscentrum Norr.

Feldenkrais är en rörelsepedagogik som handlar om lärande och utveckling av rörelser, lära sig röra sig mer fritt och lätt, att bära mindre stress i sin kropp, att sluta göra sakerna som ger dig smärta.

Metoden kan hjälpa till att få tillbaka kontrollen över ditt liv och för andra att helt enkelt utvecklas och bli bättre på det du vill. Genom att förstå varför du känner och rör dig som du gör och lära dig hur du kan röra dig annorlunda, så kan du bli mer av den du är och vill vara.

Feldenkrais metoden handlar om att arbeta med din förmåga att reglera och styra dina rörelser genom att arbeta med nervsystemet för att bryta upp ogynnsamma mönster och kunna lära sig nya mer fördelaktiga mönster. Feldenkrais metoden arbetar med hjärnans förmåga att reglera, bryta och skapa nya kopplingar, vi är inte ute efter flexibla kroppar utan flexibla hjärnor.

Under workshopen så kommer vi utforska kreativitet och rörelse, genom att utsättas för komplexa rörelser och hitta strategier för att hantera och lösa problem, problem som vi inte utsatt för tidigare. Hur vi kan ta vårt lärande och överföra denna kunskap till nya situationer, inte fastna i ”ett” sätt att tänka och agera.

Läs mer och ansök senast 1 oktober på Dansalliansens hemsida.