Dialektkurs – Dialekt som verktyg inom teater och film

Datum: 27 - 28 apr 2024

Tid: 10.00 - 16.00

Ort: Malmö

Arrangeras av TeaterAlliansen.

En tvådagars workshop för skådespelare med grunderna för hur man arbetar med dialekter inom teater och film.

Du får veta hur arbetsprocessen ser ut när man lär sig olika dialektala drag. Hur arbetar man med dialekter på film internationellt och i Sverige? Vad är specifikt för vissa dialekter? Vilka konsonanter och vokaler används? Var sitter de i munnen? Hur låter språkmelodin?

Målet med kursen är att du som skådespelare ska känna till grunderna i dialektarbete för film och teater och att du ska kunna bredda dina möjligheter att söka nya roller.

Du får pröva olika svenska eller finlandssvenska dialekter praktiskt under kursen. Efter kursen är du mer insatt i dialektarbetet inför kommande roller när en viss dialekt efterfrågas. Ju mer du tränar på att utveckla olika dialekter desto snabbare kommer du att kunna lära dig nya när det önskas.

Läs mer och ansök senast 31 mars på TeaterAlliansens hemsida.