En tvådagars dansworkshop

Datum: 09 - 10 sep 2022

Tid: 10.15 - 17.00

Ort: Borås och Göteborg

I sin praktik är kursledaren Björn Säfsten intresserad av att undersöka repetition som bas för transformativa skeenden där gest, röst och allt mer även text och sång som medier undersöks.

Syftet med denna workshop är att du kommer få chansen att prova på nya praktiker som Björn utvecklat för att skapa verket Gränslandet på Regionteater Väst under sommaren 2022. Praktikerna bygger på att generera komplexa rörelser och närvaro utifrån att visualisera rumslighet på olika sätt. Du kommer under workshopen få arbeta med ”ledbaserad improvisation”, där grunder för sekvensering, isolation och visualisering tränas konceptuellt och fysiskt.

Målet med workshopen är att du ska få en bättre förståelse för Björns arbete som koreograf i stort, och specifikt i relation till föreställningen Gränslandet.

Arrangeras av Kulturakademin i samarbete med Dansalliansen, Regionteater Väst och Danscentrum Väst.

Läs mer och ansök senast 25 augusti på Kulturakademins hemsida.