Film och tv-skådespeleri: arbete med chubbuck-tekniken

Datum: 10 - 12 dec 2023

Tid: 09.00 - 16.00

Ort: Stockholm

Arrangeras av TeaterAlliansen.

Chubbuck-tekniken är ett 12-stegs system som bygger på Stanislavskij samt psykologi och antropologi. Tekniken skapar ett modern skådespelaruttryck som passar utmärkt för film och tv-skådespeleri. Tekniken är utvecklad av Ivana Chubbuck (”The Power of the Actor”). Under tre dagar får du en scen från film, tv eller teater att arbeta med tillsammans med en scenpartner. Ni studerar in scenen och läser/ser manuset/filmen/tv-serien, enligt instruktioner. Arbetet är fokuserat på en enda scen för varje deltagare. Kursledaren väljer scenerna och scenparen för att belysa olika delar av Chubbuck-tekniken

Att arbeta med Chubbuck-tekniken innebär att göra ett rollarbete på en djupt personlig nivå och använda dig av egna känslomässiga erfarenheter. Arbetet är såväl analytiskt, som emotionellt, fysiskt och intuitivt. Tekniken innehåller också verktyg för kunna gestalta starka känslor som till exempel rädsla, sorg och förälskelse samt metoder för att gestalta förälder, barn, syskon eller barndomskamrater.

Förberedelser:
De som blir antagna till kursen tilldelas, cirka två-tre veckor före kursstart, scenen samt en scenpartner att arbeta tillsammans med under kursdagarna. Läs gärna första delen av ”The Power of the Actor ”av Ivana Chubbuck (om de 12 stegen) som förberedelse till kursen.

OBS! Det är väldigt viktigt att du kan närvara alla kursdagar eftersom ni arbetar i par samt att du har tid för förberedelse innan kursstart.

Antal platser: 10

Läs mer och anmäl dig senast 30 oktober på TeaterAlliansens hemsida