Förlängning av löpande handläggning för filmprojekt

Datum: 01 jul - 30 nov 2022

Svenska Filminstitutet förlänger den löpande handläggningen av kvarvarande krismedel avseende stöd till filmprojekt med ökade kostnader samt utebliven finansiering relaterade till covid-19.

Den nya perioden är 1 juli – 30 oktober 2022. Deadline för att söka stödet är 30 november. Beroende på antal ansökningar och behov kan kvarvarande krismedel ta slut under perioden.

Sök stöd via följande länkar
Ansök om stöd till produktion av filmprojekt – kortfilm.

Ansök om stöd till produktion av filmprojekt – lång dokumentärfilm.

Ansök om stöd till produktion av filmprojekt – lång spelfilm.

Kontakt
krisstod@filminstitutet.se