Fortsättningskurs i dramatiskt skrivande

Datum: 08 sep 2024

Ort: Stockholm

Arrangeras av TeaterAlliansen.

Är du regissör eller skådespelare och tidigare gått någon av TeaterAlliansens skrivkurser är detta möjligheten att under handledning fortsätta utveckla ditt dramatiska skrivande. Aspekten ”publik” kommer beaktas och det kommer i slutet på kursen finnas möjlighet att få sin text uppläst inför en liten publik (valfritt)

Upplägg:
Fyra undervisningstillfällen, varav de 2 mellersta är handledning i mindre grupp/individuellt. Kursen avslutas med uppläsning (valfritt) inför liten publik.

8-9 september: 09.00-16.00
13-14 oktober: 09.00-16.00
Däremellan eget skrivande och fysisk träff i mindre grupp (tidpunkt beslutas av gruppen i samråd med kursledaren).

Grupphandledning V.37 (9-13 september)

Individuell handledning V.39 (24-27 september)

Läs mer och ansök på TeaterAlliansens hemsida senast 4 augusti.