KRAFT – en seminarieserie för att främja hälsa o hållbara dansare

Datum: 24 jan - 02 maj 2023

Tid: 17.00 - 19.00

Ort: Stockholm

Dansalliansen startar under 2023 upp en föreläsningsserie med fokus på psykiskt och fysiskt välmående riktat mot professionella dansare.

Tanken är att vi en gång i månaden ska erbjuda olika föreläsningar i förbyggande och rehabiliterande syfte, där vi vill introducera olika teman, så som kost, mindfulness, prehab träning, rehab och sömn med mera.

Föreläsningarna riktar sig till hela dansfältet och är utan kostnad där ingen föranmälan krävs.

Datum:
24/1, 7/2, 7/3, 4/4 och 2/5

Föreläsare:

Matthew Griffith Den hållbara dansaren – en inspirationsberättelse om hans prehab arbete under 7 år med GöteborgsOperans dansare.

Anna Taube Anna är Leg. naprapat och CST-certified sportsmedicine therapist och kommer beröra ämnen så som Fot/Höft

Daniel Ek Vänskapsrelationernas betydelse för vårt välmående

Eva Ageberg Artros – förbygga och leva med artros i sitt fortsatta yrkesliv. (4/4)
Eva är Professor, PhD, vid Lunds Universitet

Ewa Heidvall Ewa har arbetat som sjukgymnast /fysioterapeut sedan 1988. MSci, Specialist i idrottsmedicin och pratar om vikten av balans mellan höft och tå samt träning för äldre dansare

Läs mer på Dansalliansens hemsida.