Kurs: Perspektiv på kroppsliga och vokala praktiker – SKH höst 2021

Datum: 30 aug 2021

Det finns restplatser till kursen ”Perspektiv på kroppsliga och vokala praktiker” på Stockholms Konstnärliga Högskola. Sök nu, ansökan är öppen tills platserna är fyllda.

En kurs för dig som är verksam inom scenkonst och intresserad av det kroppsliga eller vokala arbetet med scenkonst och kropp och röst på scen.

Kursen syftar till att du utvecklar din förståelse av kroppsliga och vokala praktiker i scenkonst och tar sin utgångspunkt i dina specifika scenkonstnärliga praktiker, och din specifika relation till egna och andras kroppsliga och vokala praktiker som det innebär.

Kursen startar 30 augusti, ges på halvtid på distans och undervisningen sker på engelska.

Välkommen med din ansökan nu: Perspektiv på kroppsliga och vokala praktiker