Kurs: Sånggestaltning

Datum: 28 - 31 mar 2023

Tid: 10.30 - 16.30

Ort: Malmö

Du ges möjlighet att under fyra dagar arbeta med och utveckla din egen vokala och musikaliska potential – och att utmana dig själv sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg
10.30-13.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.

Lunch ca 13.00-14.00

14.00 – 16.30
Masterclass med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser:
Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten, noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera – inte leverera färdiga resultat.
OBS! Viktigt att du kan närvara alla dagar.

TeaterAlliansen i samarbete med Dansalliansen, Danscentrum och Teatercentrum.

Läs mer och ansök senast 1 mars 2023 på TeaterAlliansens hemsida.