Kurs: Self tape international

Datum: 28 - 31 aug 2023

Ort: Stockholm

En 4-dagars kurs för professionella skådespelare som vill bli bättre på att nå ut till en internationell marknad. Hur gör du din egen self tape? Vad är viktigt att ta hänsyn till? Finns det något som fungerar bättre eller sämre? Och vad för utrustning kan du använda?

Målet med kursen är att du ska lära dig hur du gör din egen self tape på bästa sätt. Syftet är att ge bättre förutsättningar för skådespelare att nå ut till en större och internationell marknad. På kursen får du verktygen för att på ett bra sätt komma igång med att producera self tapes. Thomas Chaanhing delar med sig av sin erfarenhet och metoder och kommer bland annat gå igenom några av sina egna self tapes, vad fungerar och vad fungerar inte samt en generell set-up utifrån den teknik och redskap du har tillgång till.

Inför kursen (ca fyra dagar innan start) får du en scen att repetera in, det är ungefär den tid du vanligtvis har på dig att göra en Self tape. Texterna kommer främst vara på engelska, men möjlighet till att arbeta med svenska texter finns vid särskilda behov. På kursen arbetar deltagarna parvis och spelar in de scener de har fått skickade till sig samt en så kallad ”Ident” (filming close up/helfigur, framifrån och profil).

Kursen avslutas med en Q/A och inspirationstal till hur man tar vara på sin karriär som skådespelare.

OBS! För att delta behöver du ha egen utrustning. Som minimum behöver du en kamera eller mobiltelefon med kamerafunktion samt en dator, som du kan överföra det inspelade materialet till. Om du har tillgång till extra utrustning som till exempel: kamerastativ, ljus, mikrofon, osv kan du använda den också. Poängen är att du ska lära dig att göra en bra self tape, oavsett vilken utrustning du har tillgång till.

Läs mer och ansök senast den 31 juli hos TeaterAlliansen.