Mikrokurs i Dramaturgi för scenen

Datum: 22 jun - 25 aug 2021

Ort: Online

Vad är ett innehåll? En föreställnings ”är”, är inte bara det vi ser på scenen, utan sammanhang, avsändare och mottagare spelar också roll för hur publiken ska uppfatta verket. Syftet med kursen är att du ska få mer kunskap om vilka medvetna val och begränsande förutsättningar vi tar hänsyn till i arbetet med en specifik föreställning, och hur de olika delarna kan tolkas. Målet är att du med hjälp av bland annat dramaturgiska modeller får verktyg att använda till din nästa föreställning.

Ur innehållet:

Vad är dramaturgi?

 • Berättelse/narrativ
 • Berättelsestruktur, komposition
 • Abstakta föreställningar
 • Tema, tecken och symboler
 • Associativ och emotionell dramaturgi

Vad gör en dramaturg?

 • Dramaturgens arbetsmaterial
 • Ställföreträdande publik
 • Kriktisk blick – ställa frågor
 • Skruva fram textförfattarens, regissörens, koreografens intention
 • Subjektivt och konstnärligt arbete
 • Dramaturgiskt koncept: Vad – för vem – var och när?
 • Delar och helhet – den hermeneutiska cirkeln.

Olika dramaturgiska modeller

 • Aristotelisk berättelsekurva
 • Heroes journey – Joseph Campbell
 • Episkt drama
 • Collage/polyfoni – short cuts
 • Lista/stationsdramaturgi
 • Flöde, drömspel, känslobana

Tolkning

 • Beskriva
 • Tolka
 • Reflektera

Arrangeras av Kulturakademin.

Läs mer och ansök senast 20 juni på Kulturakademins hemsida