Mod, kommunikation och presentation

Datum: 27 - 30 sep 2022

Tid: 09.00 - 17.00

Ort: Stockholm

Syfte:
Att som yrkesverksam skådespelare presentera sig själv och sitt kunnande handlar ofta om mod. Att ha modet att summera ett ibland långt yrkesliv på några få minuter. Men också modet att hitta formen till att på rätt sätt kommunicera och presentera sitt kunnande och konstnärskap för en presumtiv arbetsgivare så att det enkelt framkommer vem man är som yrkesperson och vad man har för erfarenhet och färdigheter att erbjuda.

Mål:
Att genom enkla men konkreta presentationsövningar hitta adekvata sätt att förbereda och formulera sig inför ett möte med en regissör, teaterchef, producent eller castingdirector. Men också ta reda på hur vi hittar vägar att nå presumtiva uppdrags- och arbetsgivare.

Hur formulerar vi bäst brev och cv:n till de yrkespersoner vi vill nå?
Hur fungerar en egen hemsida?
Vilket är behovet av att ha en egen agent?

Vi kommer att arbeta under fyra intensiva dagar med hemuppgifter inför varje dag som en obligatorisk del av kursens upplägg. Deltagarna har möjlighet att ta med laptop med CV, foton, showreel eller annat presentationsmaterial för feedback från Imor.

OBS! Kursupplägget bygger på att deltagarna kan närvara alla dagar och även har möjlighet att avsätta tid till självständigt arbete på kvällarna.

Arrangeras av TeaterAlliansen i samarbete med Dansalliansen och Musikalliansen. Både skådespelare, dansare och musiker kommer antas till kursen.

Läs mer och anmäl dig senast 4 september på TeaterAlliansens hemsida.