Onlinekurs: Dansdramaturgi

Datum: 16 dec 2022 - 28 feb 2023

Ort: Zoom

I den här kursen tittar vi på dramaturgi inom dans och ny scenkonst som ett redskap samt möjliggörare av dialog och samtal. Syftet är att du som är verksam inom dans och ny scenkonst får möjlighet till fördjupad förståelse kring begreppet dramaturgi, dramaturgiskt tänkande och dramaturgens praktik i en samtida kontext. Frågeställningar vi jobbar med är: Vad betyder dramaturgi, historiskt och i samtiden? Vad är dramaturgiskt tänkande, dramaturgens uppgift och när behövs en dramaturg? Vilken typ av kunskap och kompetens bidrar en dramaturg med i den konstnärliga processen och hur ser arbetet ut?

Kursen sker helt digitalt och består av ett gediget kursmaterial: Inspelade föreläsningar, intervjuer, video-material, texter, litteraturtips samt uppgifter/övningar. I materialet möter du blandannat koreograferna Mats Ek, Gunilla Heilborn, Björn Säfsten och dramaturgerna Irena Kraus, Synne Behrndt och Jeroen Peeters samt tonsättare/musiker Sten Sandell och Jukka Rintamäki.

Under fyra seminarier/workshops på Zoom ses vi för att diskutera och bearbeta materialet utifrån olika teman.

Läs mer och ansök senast 11 december på Kulturakademins hemsida.