Öppen sommarträning för dansare – Stockholm

Datum: 09 - 20 aug 2021

Ort: Stockholm

Dansalliansen arrangerar öppen sommarträning för professionella dansare. Ingen föranmälan krävs.

Vinyasa yoga 9-13 augusti kl. 9.30-11.30

Som metod innebär Vinyasa yoga en dynamisk och fysiskt utmanande yogaform där andning och intention (tanke) föregår varje rörelse.

Läs mer här. 

Gaga dancers 9-13 augusti kl. 9.30-11.30

Gaga-träningen tar sin utgångspunkt i idén om rörelsens dynamiska, läkande och ständigt föränderliga kraft.

Gaga är det rörelsespråk som utvecklats av Ohad Naharin under många år, parallellt med hans arbete som koreograf och konstnärlig ledare (1990-2018) av Batsheva Dance Company. Gaga ger en ram för att upptäcka och stärka kroppen med flexibilitet, uthållighet, smidighet och koordination och samtidigt stimulera alla sinnena och fantasin.

Gaga / dancers klassen fördjupar dansarens medvetenhet om fysiska förnimmelser, genom att utöka sina möjligheter av tillgängliga rörelsealternativ, förbättra sin förmåga att nyansera energi och använda sin explosiva kraft, och berika rörelsekvaliteten med ett brett utbud av olika texturer. Under klasserna guidas dansaren av läraren för att introducera nya rörelseutmaningar, där läraren uppmanar deltagarna att våga besöka mer okända platser för att kanske upptäcka nya möjligheter till rörelse i kroppen.

Läs mer här.

Movement träning 16-20 augusti 9.30-11.30

Under movement träningen kommer vi utforska hur man kan utvecklas som ”mover” på ett metodiskt och schematiskt sätt och de innefattar material från bland andra Ido Portal och Fighting Monkey.

Några element som inkluderas i klasserna är strukturerade lekar med partner, objektmanipulation (jobb med tex bollar och pinnar), styrka, handstående, mjuk akrobatik, golvarbete och locomotion (rörelsesekvenser längs med golvet som utgår ifrån huk och krypande).

Läs mer här.

Jazzbalett 16-20 augusti 12.00-13.30

Träningen består av övningar vid väggen och korta fraser ute i rummet, med utgångspunkt i principerna fallande, tryckande och skruvande. Klassen handskas även med viktfördelning, rytm och organisation av kroppen.

Läs mer här.