Region Uppsala: Utlysning av teaterresidens hösten 2023

Datum: 06 - 14 nov 2023

Ort: Uppsala

Region Uppsala ger årligen ut ett residens inom teaterområdet. Residensets syfte är att erbjuda ett tillfälle till fördjupning och utveckling av den egna konstnärliga verksamheten samt möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med eventuellt inbjudna medsökande. Professionellt verksamma inom teaterområdet, i hela landet, är välkomna att söka och det går även bra att bjuda in medsökande från andra konstområden.

Mottagarna erhåller stipendium på 15 000 kronor, kostnadsfritt boende, mat samt tillgång till studio under residensperioden den 6–14 november 2023. Residenset anordnas på Region Uppsala folkhögskola i Wik och gäller max fyra personer. Det går även utmärkt att ansöka för endast en person. Boende för residensmottagarna är på folkhögskolans internat i enkelrum med toalett, dusch och gemensamt vardagsrum och kök.

Läs mer och ansök senast den 11 april på Region Uppsalas hemsida.