Riskbedömning och smittrisker – utbildning inom arbetsmiljö (TMA)

Datum: 03 sep 2021

Ort: Online

Att hitta, bedöma och åtgärda risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Många ser över fysiska aspekter för att göra arbetsmiljön mer säker, men även människans attityder till arbetet och arbetsplatsen har stor betydelse för säkerheten. Under det senaste året har smittrisker också blivit en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och riskbedömningarna.

Vet du hur människans förmåga kan påverka säkerhetsarbetet? Och organisationens inställning? Förstår du hur MTO-perspektiv i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser? MTO står för mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer i arbetsmiljön.

Den här utbildningen lär dig analysera, bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv. Den tar också upp hur man kan riskbedöma verksamheten under coronakrisen.

Vi varvar föreläsningar med övningar, fallbeskrivningar och diskussioner. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor.

Efter utbildningen ska du:

  • ha fått faktakunskaper om arbetsmiljöfaktorer, riskbedömning och MTO-begreppet
  • förstå hur MTO-perspektivet i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser
  • veta hur risker kan identifieras och bedömas ur ett MTO-perspektiv samt kunna ge förslag på åtgärder
  • ha fått grundläggande kunskaper i hur riskmatrisen kan tolkas och användas.

Partsgemensam utbildning
Kursen genomförs inom ramen för Teater- och Musikområdets arbetsmiljöråd, som är ett partsgemensamt organ för Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Via Prevent anlitar vi konsulten Kenneth Carlsson, som är den som kommer att hålla i utbildningsdagen.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (t ex motsvarande TMA-utbildning tre dagar). Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete i din egen verksamhet.

Bidrag till kursavgiften
Under 2021 kan arbetsgivare ansöka om ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring för arbetsmiljöutbildning som genomförs partsgemensamt. Läs mer på AFA Försäkrings hemsida. Ange Prevent som utbildningsanordnare.

Läs mer på Svensk Scenkonst hemsida.