Sånggestaltning

Datum: 18 - 25 aug 2021

Tid: 10.30 - 16.30

Ort: Stockholm

Pia Olby ger i augusti en sexdagars kurs i sånggestaltning. Kursen är ett samarbete mellan TeaterAlliansen och Dansalliansen och därmed kommer både professionella skådespelare och dansare antas.

Du ges möjlighet att arbeta med och utveckla din egen vokala och musikaliska potential – och att utmana dig själva sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra – vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg

  • Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik enligt Nadine George.
  • Master class med pianist. Deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen närvarande.

Förberedelser: Varje deltagare ska förbereda två sånger. Ta med någon typ av ackompanjemangsutskrift till pianisten, noter eller ackordanalys. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera – inte leverera färdiga resultat.

Läs mer och anmäl dig senast 4 augusti på Dansalliansens hemsida