Sök Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst

Datum: 13 sep - 05 okt 2021

Det här projektbidraget finns till för att lindra den akuta ekonomiska krisen inom kulturområdet med anledning av det nya coronaviruset, stimulera till återhämtning och för att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

Ansökningsperioden för krisstöd till scenkonst är 13 september – 5 oktober.

Läs mer och sök på Kulturrådets hemsida