Träning i metoden Viewpoints

Datum: 09 - 11 aug 2022

Tid: 09.30 - 13.00

Ort: Stockholm

Starta upp hösten med Viewpoints. Under tre förmiddagar i augusti får du under lustbetonad träning möta och jobba med andra skådespelare och dansare.

Improvisationsmetoden Viewpoints är ett sätt att skapa och lära känna ett scenisk material utifrån gemensamt fysiskt arbete på golvet med tidsmässiga och rumsliga fokus. Genom improvisationer utifrån specifika förutsättningar agerar och reagerar du på de impulser du får. Dessa reaktioner ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet.

Metoden är skapad av Mary Overlie och Anne Bogart. Den används ofta för att bygga ensembler och skapa kompositionsmaterial till föreställningar, men även som en träning för aktören/artisten.

Viewpoints bygger på nio förhållningssätt till tid och rum.

Tidsmässiga kategorier:

  • Tempo
  • Varaktighet
  • Repetition
  • Impuls

Rumsliga kategorier:

  • Form
  • Gest
  • Arkitektur
  • Topografi
  • Rumsliga relationer

Arrangeras av TeaterAlliansen.

Läs mer och anmäl dig senast 10 juli på TeaterAlliansens hemsida.