Workshop: Embodied Awareness

Datum: 28 feb - 02 mar 2023

Tid: 11.15 - 16.00

Ort: Malmö

How can we embrace and get to know our sensory bodies? A workshop with the choreographer Helena Franzén

In the workshop we are focusing on different methods how to identify new layers of understanding-how to embody a movement within a dancer…
With a guidance of both improvised and set movement material, we discover the imaginative, spacious and energy- filled body
In the practice we embrace details in qualities, how to trace the sensory intelligence provided by the body as a whole.
The workshop invites to bring curiosity and delight in the sharing of dancing together!

Hur kan vi omfamna och lära känna våra sinneskroppar?
I workshopen fokuserar vi på olika metoder hur man identifierar nya lager av förståelse – hur en rörelse förkroppsligas hos en dansare…
Med vägledning av både improviserat och koreograferat rörelsematerial upptäcker vi den fantasifulla, rumsliga och energifyllda kroppen.
I denna praktik omfamnar vi detaljer i rörelse kvaliteter, hur man spårar den sensoriska intelligens som kroppen som helhet tillhandahåller.
Workshopen inbjuder till nyfikenhet och glädje att dela dansandet tillsammans!

En workshop i samarbete med Danscentrum Syd.

Read more and apply before February 12th at Dansalliansen’s website.