Workshop: Gaga och Clown

Datum: 22 - 25 aug 2022

Ort: Stockholm

En veckolång workshop i Gaga och clown där vi utforskar de gemensamma beröringspunkterna i letandet efter att uttrycka sig från sin autentiska kärna. 

Workshopen sker i samarbete mellan Dansalliansen och TeaterAlliansen.

GAGA
Det rörelsespråk som är Gaga kommer ur tron på den helande, dynamiska och alltid förändrande kraft som finns i kroppens rörelse. Metoden utvecklades av Batsheva Dance Company´s konstnärliga ledare och koreograf Ohad Naharin. Gagan erbjuder ett ramverk för att upptäcka och stärka sin kropp, för att utmana sina invanda rörelsemönster och utforska de ändlösa möjligheterna genom att aktivera sinnena och fantasin.

CLOWN
Clowntekniken som vi har som grund kommer från clown och -maskpedagogen Mario Gonzales och har sitt ursprung i arbetet han gjorde med Teatre de Soleil och equole Lecoq i Paris. Det är ett noga och tekniskt sätt att närma sig clown som bygger på ett regelverk med fem regler och en huvudprincip vars syfte är att få tillgång till sin autentiska lust inför en publik. Det blir en sorts praktisk närvaro träning som vilar på tron att jag räcker till precis som jag är just nu och att det inte är det jag hittar på som är det fantastiska utan att jag är där framför en publik och låter hela mig bli synligt.

GAGA och CLOWN
Vi tror att Gaga och – clownträningen söker efter samma sak, en autentisk kärna där ett uttryck kan födas. Dock så söker de efter det från två olika håll där Gaga söker ur ett flöde av rörelse och clown söker ur ett stilla men energifyllt lyssnande. Lika mycket som Gagan kan ge clownarbetet i större flöde och rörelsepalett kan clown ge Gagan i fokus och energi. Men vi tror även att kombinationen av metoderna kan ge synergieffekt som är större än bara dans eller clown, och ge upphov till ett eget uttryck som vi kan utforska.

Läs mer och anmäl dig senast 11 augusti på Dansalliansens hemsida