Workshop: Intimitet på scen, TV och film

Datum: 17 - 18 nov 2022

Tid: 10.00 - 16.00

Ort: Stockholm

De senaste åren har synen på hur vi arbetar med scener som innehåller intimitet, simulerat sex, simulerat sexuellt våld och nakenhet förändrats. Med mer kunskap om intimitet, integritet, samtycke och personliga gränser har en ny yrkesroll vuxit fram med spetskompetens inom koreografi, narrativ och förståelse för skådespelarens processer i förhållande till rollkaraktärens vilja och motivation.

Under den här tvådagarskursen kommer skådespelare och regissörer utforska frågor som; Vad definierar intimitet? Hur kan en koreografi ge skådespelaren mer frihet? Och hur kan det fördjupa scenens narrativ?

Kursen innehåller två delar; en föreläsningsdel och en praktisk del. Under föreläsningsdelen kommer deltagarna få bekanta sig med riktlinjer för intima scener och hur samarbetet med en intimitetskoordinator fungerar. Under den praktiska delen kommer deltagarna få möjlighet att utforska intimitetskoreografi utifrån en given text.

Denna workshop är för skådespelare och regissörer och ger en introduktion till hur samarbetet mellan intimitetskoordinator-skådespelare-regissör fungerar.

Läs mer och ansök senast den 30 oktober på TeaterAlliansens hemsida.