Club Cinema – Sveriges Filmregissörer

Datum: 06 maj 2024

Ort: Stockholm

Sveriges Filmregissörer bjuder in till Club Cinema på Bar Hommage tillsammans med Mikael Marcimain och Lina Wolff m.fl.

En separat inbjudan kommer att skickas via e-post.