Frilansare

Här följer några tips och råd för dig som är frilansare, eller visstidsanställd som det egentligen heter. Är du frilansare med eget företag? Då gäller andra regler, läs mer om detta under det särskilda avsnittet ”Egenföretagare” här i Faktabanken! 

Granska dina villkor 

Som frilansare förhandlar du ofta om nya kontrakt. Du som är medlem i Fackförbundet Scen & Film kan få hjälp att granska anställningskontraktet och dina villkor på det nya jobbet. Ta kontakt med jourhavande ombudsman på Scen & Films kansli! 

Kollektivavtalet gäller dig 

Alla kollektivavtal gäller självklart också visstidsanställda! Med andra ord, du har rätt till till exempel övertidsersättning, ob-ersättning, pensionsinbetalningar, minimilönenivåer, försäkringar och andra förmåner som finns i kollektivavtalen. Du som är visstidsanställd har ibland till och med särskilt bra rättigheter i kollektivavtalen. Ett exempel är att du som är pjäskontrakterad på institutionsteater har rätt till traktamente om du normalt sätt inte bor på orten där du kommer jobba.

Skaffa ett anställningskontrakt

Muntliga avtal gäller visserligen, men det blir det är svårare att visa i efterhand hur överenskommelsen såg ut. Se därför till att alltid ha ett skriftligt anställningskontrakt, även om det är en kort anställning. 

Du har ingen uppsägningstid

Du som är visstidsanställd har inte automatiskt någon uppsägningstid. Vill du ha uppsägningstid, måste du själv förhandla in det i ditt anställningskontrakt. Men tänk då på att uppsägningstiden är ömsesidig (det vill säga att arbetsgivaren då också kan säga upp dig). 

Tänk på din egen löneutveckling 

Som frilansare måste du tänka på din egen löneutveckling. Kolla av hur löneutvecklingen ser ut på den svenska arbetsmarknaden just nu, och försök att vara i nivå med den. Oftast ökar lönerna med cirka 2-3 procent per år på svensk arbetsmarknad, men det varierar. Kolla också lönestatistiken på Mina sidor (kräver inlogg). 

Glöm inte upphovsrätten

En del yrkesgrupper har upphovsrätt. Glöm inte bort att bevaka den! Vad händer till exempel med verket efter att din anställning tagit slut? Du som är medlem i Scen & Film, kontakta gärna jourhavande ombudsman om du är osäker. 

Kolla din pension 

Håll koll på att din/dina arbetsgivare (om de tecknat kollektivavtal) verkligen betalar in dina pensionspremier. Kolla med din arbetsgivare. Du kan också titta på minpension.se. 

Ta chansen att nätverka 

Scen & Films yrkesavdelningar erbjuder en gemenskap med andra som har samma yrke som du (till exempel skådespelare, filmarbetare eller biografanställd). Ta kontakt med din yrkesavdelning och kolla vad som är på gång! Ta chansen att utbyta erfarenheter med andra i just ditt yrke. 

Du tillhör lokalavdelningen

Är du visstidsanställd på institutionsteater? Då tillhör du det lokala facket där, det vill säga Scen & Films lokalavdelning, under den tid du arbetar. Ta kontakt med avdelningen.

Denna artikel hjälpte mig