Starta företag

Det är mycket att tänka på när du startar företag. Du måste se till att du har rätt skattsedel, du måste välja företagsform och du måste anmäla ditt företag hos Bolagsverket eller Skatteverket.

F-skatt, A-skatt och FA-skatt

Som anställd har du A-skattsedel. Då ska arbetsgivaren betala in arbetsgivaravgifterna och din preliminärskatt.

När du blir företagare ska du istället ha en F-skattesedel. Den innebär att du själv betalar dina skatter och avgifter.

Om du tror att du framöver kommer att både ha enskild firma och arbeta som anställd behöver du både F- och A-skattsedel. Då kan du ansöka om FA-skatt, som används av den som har inkomster både från näringsverksamhet och anställning.

Har du FA-skatt måste du hänvisa till F-skattsedeln skriftligt vid varje tillfälle den är aktuell, exempelvis när du skriver fakturor. Annars gäller A-skattsedeln (F-skattsedeln endast får användas i din näringsverksamhet). För att uppgiften om F-skatt ska gälla måste också namn, adress och personnummer finnas med på fakturor och andra handlingar.

Läs mer i Konstnärsnämndens Konstnärsguide.

Val av företagsform

Det finns olika företagsformer att välja på, när du ska starta eget företag. När du gör ditt val behöver du ta hänsyn till de egenskaper respektive företagsform har, utifrån vad som passar dig och din situation bäst.

Några frågor att fundera över då kan exempelvis vara:

 • Varför ska du starta eget företag?
 • Vilket ansvar vill du ta på dig?
 • Hur mycket kapital kan du satsa?
 • Vill du skilja verksamhetens ekonomi från din egen?
 • Hur många delägare är ni?
 • Finns det skattemässiga fördelar med de olika företagsformerna?
 • Behöver du skydda företagets namn mer än lokalt?

Klicka på företagsformerna nedan så kan du läsa mer om vad som karaktäriserar dem.

 • Enskild näringsverksamhet/firma
  Enskild näringsverksamhet passar dig om du ska starta företaget ensam och vill kunna fakturera dina uppdrag. Det finns inget krav på att du ska satsa ett visst kapital men du är fullt ansvarig för företagets skulder. Ditt personnummer blir företagets identitetsbeteckning. Du är själv personligt ansvarig för att avtalen hålls och skulderna betalas men du måste ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi.  Enskild firma är ett olämpligt alternativ om verksamheten som du ska bedriva eller vara uppdragstagare i innebär ett ekonomiskt risktagande – t ex en filmproduktion eller en privatteaterproduktion. Verksamhetens överskott behandlas som lön och är underlag för skatt och sociala avgifter. Du kan genom att fondera vinstmedel fördela din beskattning över flera år. Du kan, men behöver normalt inte registrera företaget hos Bolagsverket. Vill du skydda ditt firmanamn ska företaget registreras hos Bolagsverket. Du kan kvitta underskott i din verksamhet mot inkomster som anställd. Om du bedriver konstnärlig verksamhet är denna kvittningsrätt obegränsad, för övrig verksamhet gäller den under fem år. 
 • Handelsbolag
  Handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är fler som ska ha företag tillsammans. Ni räknas inte som anställda men handelsbolaget kan ha anställd personal. Inte heller här finns det krav på visst satsat kapital. Som delägare är ni personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Du kan alltså bli tvungen att ensam betala handelsbolagets skulder ur din privata plånbok. Sedan får du i din tur kräva handelsbolaget eller de övriga bolagsmännen på deras del av skulden. Beskattning av vinsten sker direkt hos er som delägare. Det finns en lag som i vissa delar reglerar förhållandet mellan delägarna i bolaget. Det är viktigt att skriva ett kompanjonsavtal när du har ett företag tillsammans med någon annan. Handelsbolag ska registreras hos Bolagsverket. Det finns inget krav på revisor men det kan vara klokt att ha en kunnig ekonomisk rådgivare.
 • Kommanditbolag
  Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste då vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital. Insatsen ska därför registreras hos Bolagsverket. 
 • Aktiebolag
  Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Aktiekapitalet behöver inte vara pengar utan kan också var egendom/utrustning som används i verksamheten. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är i princip begränsat till aktiekapitalet, det vill säga om du äger aktier i ett aktiebolag riskerar du förlora det insatta kapitalet om aktiebolaget går i konkurs. Även för delägare i aktiebolag är det viktigt att skriva ett kompanjonsavtal. Grundregeln är att aktiebolag måste ha revisor och registreras hos Bolagsverket. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor men ska också registreras hos Bolagsverket. I och med registreringen så får bolaget sitt organisationsnummer. Det finns en lag som innehåller bestämmelser om aktiebolag. 
 • Ekonomisk förening
  Ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar. Syftet med föreningen är att ge medlemmarna ekonomisk nytta i någon form. Medlemmarna ska aktivt delta i förenigens verksamhet. Något krav på viss kapitalinsats finns inte men medlemmarna brukar betala en mindre insats och en årsavgift. Medlemmarna har inget personligt ansvar för föreningens skulder. Däremot kan de som sitter i styrelsen bli personligt ansvariga om de missköter sitt uppdrag. Föreningen ska ha revisor och registreras hos Bolagsverket. I och med registreringen får föreningen sitt organisationsnummer. Det finns en särskild lag för ekonomiska föreningar. Verksamhetens art regleras i stadgarna. Varje medlem har en röst på årsstämman. Exempel på ekonomiska föreningar är – bostadsrättsföreningar, teatergrupper m m. 
 • Ideell förening
  En ideell förening har samma organisatoriska struktur som en ekonomisk förening. Något krav på kapitalinsats eller egen arbetsinsats finns inte. En ideell förening måste ha stadgar och styrelse för att kunna bedriva verksamhet. Någon registrering behövs inte. Exempel på ideella föreningar är – idrottsföreningar, fackförbund, teatergrupper m m. 

Fackförbundet Scen & Films egenföretagarmedlemmar har ofta enskild firma. Det är förhållandevis enkelt att starta en enskild firma och du behöver inte ha ett stort kapital.

Bolagsverket och Skatteverket

Handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar måste registreras hos Bolagsverket. Har du enskild firma kan du välja att bara lämna en skatteanmälan till Skatteverket, men vill du skydda ditt företagsnamn måste också enskild firma registreras hos Bolagsverket.

Till Skatteverket lämnar du, oavsett företagsform, en anmälan där du

 • ansöker om godkännande för F-skatt eller FA-skatt
 • ansöker om momsregistrering, om moms ska redovisas i din verksamhet
 • anmäler dig som arbetsgivare, om du ska ha anställda
 • lämnar uppgifter för beräkning av din preliminära skatt
 • lämnar uppgifter om vilken/vilka verksamheter du ska bedriva.

När detta är klart får du ett registerutdrag. Det visar att du är godkänd för F- eller FA-skatt, att du är momsregistrerad och/eller registrerad som arbetsgivare. Du får också uppgift om vilken preliminär skatt du ska betala.