Arbetsmiljöutbildningar

Grundkurs för skyddsombud på teaterinstitutioner

En kurs om skyddsombudets uppgifter, skyldigheter och rättigheter. Vi går igenom hur man praktiskt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Grunden i kursen är arbetsmiljölagen och förordningar, men kursen är praktiskt upplagd med många exempel. Vi tydlliggör också ansvarsgränser och lyfter fram den samverkan som ska ske mellan arbetstagare och arbetsgivare. Målgrupp för kursen är skyddsombud på institutionsteatrar, men det är fullt möjligt att också ha med chefer med arbetsmiljöansvar. Kursen hålls på den egna teatern under två halvdagar vid en tidpunkt som passar er. Kursen är förenad med en kostnad.

Arbetsmiljö och säkerhet inom filmproduktion

Fackförbundet Scen & Film har tillsammans med Medieföretagen(Almega) och Prevent tagit fram en utbildning för att höja medvetenheten och kunskaperna om arbetsmiljö i filmproduktion. Den finns nu som webbutbildning och är helt kostnadsfri. Kursen består av en allmän del och en fördjupning. Den allmänna delen vänder sig till dem som behöver baskunskaper i arbetsmiljö och fördjupningen (i kombination med allmän del) vänder sig till arbetsledare, A-funktioner, Skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter. Efter genomgången utbildning får du ett intyg på dina kunskaper.

Efter att ha genomgått webbutbildningen finns också möjlighet att gå en påbyggande klassrumsutbildning via Prevent.  På Prevents hemsida kan du läsa mer utförligt om utbildningsmöjligheterna, samt ladda ner gratis material som underlättar arbetsmiljöarbetet inom filmproduktion.
Har du frågor eller vill du diskutera andra former av utbildning så kontakta gärna oss så kan vi komma med lämpligt förslag beroende på situation.

Arbetsmiljöutbildning för frilansande medlemmar och fria grupper

Efter enskilda önskemål kan olika arbetsmiljöutbildningar arrangeras med frilansande deltagare, eller i samarbete med en frilansande yrkesavdelning. Utbildning kan på samma sätt anordnas i en fri grupp, eller med flera fria grupper tillsammans. Vi har genom åren på frigruppsområdet bl.a. genomfört grundläggande arbetsmiljöutbildningar, seminarier i psykosocial arbetsmiljö, och vad som händer när konstnären själv blir arbetsgivare genom att anställa kollegor i sitt projekt.

Är du intresserad av någon av kurserna?

Kontakta någon av de regionala skyddsombuden, eleonor.fahlen@scenochfilm.se eller tristan.agdler@scenochfilm.se

 

Denna artikel hjälpte mig