Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljö och Samverkan i Scenkonstbranschen – En Introduktionskurs i arbetsmiljöarbete för skyddsombud och chefer.

Denna kurs syftar till att ge skyddsombud och chefer en grundläggande förståelse för arbetsmiljöarbetet inom scenkonstbranschen. Vi utforskar skyddsombudets roll, ansvar och rättigheter samt tillämpningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursens kärna är förankrad i arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter.

Vi belyser tydliga ansvarsområden och betonar den nödvändiga samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Målgruppen omfattar skyddsombud inom scenkonst, men även chefer med arbetsmiljöansvar kan dra nytta av kursen. Arbetsmiljöintroduktionen kan variera i längd från en förmiddag till en eftermiddag och kan kompletteras med andra moduler, såsom MTO, för en hel dags fördjupning.

Arbetsmiljö och säkerhet inom film- och tv-produktion
Fackförbundet Scen & Film har tillsammans med Medieföretagen (Almega), Yrkesnämnden för film/tv och Prevent tagit fram utbildningen ”Säkert set” för att höja medvetenheten och kunskaperna om arbetsmiljö i film- och tv-produktion. Den finns som webbutbildning och är helt kostnadsfri. Till webbutbildningen.

Kursen tar ca 90 minuter att genomföra och består av filmade intervjuer från olika typer av inspelning, lagar och regler samt reflektionsfrågor. Tonvikten ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Kursen vänder sig till alla funktioner inom ett projekt och innehåller extra information riktad till chefer och arbetsledare. Efter genomgången utbildning får du ett intyg på dina kunskaper.

Prevents hemsida kan du läsa mer utförligt om utbildningsmöjligheterna, samt ladda ner gratis material som underlättar arbetsmiljöarbetet inom filmproduktion.

– Jag har jobbat på inspelningar i hela mitt liv, och gjort alla möjliga arbetsuppgifter. Det är ett lagarbete där alla har en viktig roll. Det är just därför jag tycker att Säkert set är viktig, eftersom den lyfter allas möjlighet att bidra till en schysst arbetsmiljö, säger Alexander Karim.

– En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi tillsammans ska göra ett bra jobb. I en bransch med höga ambitioner och korta tidsramar är det särskilt viktigt att alla vet vad som gäller, såväl chefer som frilansare i början av sin karriär, säger Simon Norrthon, skådespelare och ordförande för Fackförbundet Scen & Film.

Arbetsmiljö och säkerhet inom filmproduktion
Fackförbundet Scen & Film har tillsammans med Medieföretagen (Almega) och Prevent tagit fram en utbildning för att höja medvetenheten och kunskaperna om arbetsmiljö i filmproduktion. Den finns nu som webbutbildning och är helt kostnadsfri. Till webbutbildningen.

Kursen består av en allmän del och en fördjupning. Den allmänna delen vänder sig till dem som behöver baskunskaper i arbetsmiljö och fördjupningen (i kombination med allmän del) vänder sig till arbetsledare, A-funktioner, Skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter. Efter genomgången utbildning får du ett intyg på dina kunskaper.

Efter att ha genomgått webbutbildningen finns också möjlighet att gå en påbyggande klassrumsutbildning via Prevent. På Prevents hemsida kan du läsa mer utförligt om utbildningsmöjligheterna, samt ladda ner gratis material som underlättar arbetsmiljöarbetet inom filmproduktion.

Har du frågor eller vill du diskutera andra former av utbildning så kontakta gärna oss så kan vi komma med lämpligt förslag beroende på situation.

Arbetsmiljöutbildning för frilansande medlemmar och fria grupper
Efter enskilda önskemål kan olika arbetsmiljöutbildningar arrangeras med frilansande deltagare, eller i samarbete med en frilansande yrkesavdelning. Utbildning kan på samma sätt anordnas i en fri grupp, eller med flera fria grupper tillsammans. På frigruppsområdet har vi bland annat genomfört grundläggande arbetsmiljöutbildningar, seminarier i psykosocial arbetsmiljö, och vad som händer när konstnären själv blir arbetsgivare genom att anställa kollegor i sitt projekt.

Är du intresserad av någon av kurserna? Kontakta någon av de regionala skyddsombuden, eleonor.fahlen@scenochfilm.se eller tristan.agdler@scenochfilm.se