Material om arbetsmiljö

Här hittar du användbara länkar och material om arbetsmiljöarbete som du kan ladda ner.

 Checklista inför ändringar i verksamheten

Arbetsgivaren är skyldig att innan förändringen genomförs ta reda på vilka arbetsmiljörisker (fysiska och psykiska) en förändring i verksamheten (till exempel omorganisation och personalnedskärningar) kan innebära. Förutom att det är ett krav lönar det sig att åtgärda risker innan förändringar genomförs. Se Arbetsmiljöverkets checklista.

Skyddsombud

Skyddsombud heter en broschyr från Arbetsmiljöverket som beskriver skyddsombudets uppgifter. Inledningsvis slås fast att, ”Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.” Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Alla mår bra

I rapporten Alla mår bra presenteras resultaten av en arbetsmiljöundersökning av svensk film- och tv-dramaproduktion 2010. Undersökningen är gjord av oberoende utredare på uppdrag av Fackförbundet Scen & Film och Film&TV-Producenterna. I enkäten frågades bland annat efter ålder, kön, erfarenhet, arbetsvillkor som arbetsdagens längd och anställningsform, men även om den psykiska och fysiska arbetsmiljön.

Vägen till en god arbetsmiljö

En praktisk vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö ( AFS 2015:4), ofta kallad OSA! Vägledningen är utarbetad av TCO och dess förbund. Syftet är stödja arbetsmiljö-och
skyddsombuden och andra fackliga förtroendevalda i deras viktiga uppdrag. Vägledningen förklarar och ger råd hur föreskrifter kan användas.

Prevent

Hos Prevent finns ett stort utbud av arbetsmiljömaterial och checklistor för olika yrkesgrupper som arbetar med film och scenkonst. Läs mer och beställ checklistorna på Prevents webbplats.

Arbetsmiljöverket

Mer om arbetsmiljö kan du också läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Där finns bland annat arbetsmiljölagen och föreskrifter, till exempel Systematiskt arbetsmiljöarbete.

OiRA

I ett EU-projekt (OiRA) med de globala fackföreningarna FIA (Internationella skådespelarfederationen), och UNI-MEI (internationella federationen för media och underhållning), med fkera som deltagande organisationer på scenkonstområdet, har man tagit fram ett internetbaserat verktyg för riskbedömning av arbete inom scenkonst, Live Performance Productions och Live Performance Venues.

Verktyget tillhandahålls av EU:s Arbetsmiljöbyrå i Bilbao och är gratis att använda.

Intimscener i teater och film – etiska riktlinjer

Riktlinjer för hur intimscener bör hanteras i scen och film. Skapade av Ita O’Brien,som arbetar som Intimacy Coordinator i Storbritannien.