Regionala skyddsombud

Varje år genomför Fackförbundet Scen & Film, genom de regionala skyddsombuden, hundratals arbetsplatsbesök. De regionala skyddsombuden ger lokalt stöd i arbetsmiljöarbetet, vilket är inte minst viktigt på små arbetsplatser där det sällan finns en fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet.

Vill du att Scen & Film besöker din arbetsplats – ta kontakt med de regionala skyddsombuden.

Regionala skyddsombud
Tristan Agdler, telefon 08 441 13 10, 072-231 84 00
e-post: tristan.agdler@scenochfilm.se
Eleonor Fahlén, telefon 08 441 13 16, 072 702 97 37
e-post: eleonor.fahlen@scenochfilm.se

Regionala skyddsombud på bioområdet
Lars Carlberg, 0709 38 43 07, llassecarlberg@gmail.com
Anders Svensson, 0708 49 14 11, anders.angholmen@gmail.com