Fair Internet

Inom EU pågår ett arbete med en digital inre marknad, det vill säga att skapa en gemensam lagstiftning för bland annat nättjänster. En fråga som då kommer upp är de upphovsrättsliga reglerna kring Internet.

Fyra organisationer, som representerar över 500 000 europeiska skådespelare, dansare, musiker och sångare, har gått samman i en gemensam kampanj med namnet Fair Internet. Målet är att säkra en skälig ersättning när prestationerna nyttjas på Internet. Fackförbundet Scen & Film är med i två av dessa: FIA, den internationella skådespelarfederationen, och AEPO/ARTIST som arbetar med kollektiv rättighetsförvaltning.

Du kan som enskild artist vara med och sätta press på en europeisk lagstiftning genom att stödja kampanjen med din underskrift.

Problemet i de flesta euroepiska länder är att skådespelare, dansare, musiker, sångare och andra artister är dåligt organiserade och inte kan hävda sina rättigheter. Dessa överlåts utan ersättning, eller mot en liten och oskälig ersättning, till arbetsgivare/producenter och distributörer.
I Sverige har Scen & Film avtal med arbetsgivare/producenter som för det mesta ger rätt till ersättning genom ett royaltysystem. Samtidigt har vi samma problem som våra kollegor i Europa med att få en skälig del av intäkterna när en tredje part tjänar stora pengar på våra medlemmars prestationer.

Scen & Film stödjer därför kravet i kampanjen för Fair Internet om att alla artister ska garanteras en skälig ersättning när deras prestationer nyttjas på Internet ”on demand” och att ersättningen ska samlas in från till exemple Netflix och YouTube av kollektiva förvaltningsorganisationer som kontrolleras av artisterna själva.

Här kan du stödja kampanjen med din underskrift.

Denna artikel hjälpte mig