Jämställdhetscheck

Teaterförbundet har tillsammans med Svensk Scenkonst tagit fram ”Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar”. Du kan ladda ner checken till höger i pdf-format, men den finns även i tryck version.

Jämställdhetschecken är tänkt som ett verktyg för chefer, arbetsledare, fackliga representanter eller jämställdhetsansvariga att initiera ett samtal och hålla koll på jämställdhetsfrågorna i verksamheten. Vår förhoppning är att den ska hjälpa er att göra aktiva och medvetna val när det gäller t.ex. rekrytering och konstnärlig gestaltning, men också att jämställdheten ska finnas med på dagordningen i det dagliga arbetet. 

Checken är tänkt att omfatta alla yrkesgrupper och alla anställda oavsett anställningsform. Checken finns också på engelska att ladda ner rill höger. 

Det finns en speciell jämställdhetscheck för filmområdet, som tagits fram av förbundet och arbetsgivarorganisationen Mediaföretagen. Också den kan laddas ned till höger.

Denna artikel hjälpte mig