Tjänstepension

Alla som arbetar i Sverige har rätt till en lagstadgad pension. Om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal har du också i de flesta fall rätt till tjänstepension. Då betalar din arbetsgivare fortlöpande in premier till din tjänstepension som komplettering till den allmänna pensionen.

Arbetsplats, yrke och ålder

Det finns tre olika pensionsavtal inom Scen & Films område:

  • AIP-avtalet
  • Avtalspension SAF-LO
  • ITP1

Dessutom finns kompletterande pensionsbestämmelser för vissa grupper.

Vad som gäller för dig beror på vilket kollektivavtal din arbetsplats omfattas av. Är du anställd på en institutionsteater har dessutom yrke och ålder betydelse. Det beror på att den rätt till tidigare pension som konstnärliga grupper på institutionsteatrarna har haft, håller på att avvecklas. Under en övergångsperiod gäller både gamla och nya regler på institutionsteatrarna, eftersom anställda med kort tid kvar till pension behåller de tidigare reglerna.

Är du frilansare kan du ha haft anställningar inom olika avtalsområden. Då kan du få tjänstepension från flera håll. På Minpension.se finns en sammanställning av dina pensionsrätter och du kan kontakta Pensionsmyndigheten för hjälp med en pensionsprognos.

Tänk på att du genom privat pensionssparande kan förbättra din pension. Det är ju särskilt viktigt om du arbetar som egenföretagare eller på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtalad tjänstepension.

Vilka pensionsregler gäller för dig?

Här kan du klicka dig fram till information om vilka pensionsregler som gäller för dig, beroende på bland annat var du arbetar och dina arbetsuppgifter.


Institutionsteateravtalet – Konstnärliga yrken.

Dansare, Sångsolist/Musikalartist, Skådespelare, Regissör/Koreograf, Övriga konstnärliga yrken.


Institutionsteateravtalet – Tekniska och administrativa yrken.


Avtalspension SAF -LO

Privatteateravtal, Avtal Teatercentrum, Avtal Danscentrum, SVT/SR/UR-avtalen, Filmavtal, Biografavtal, Talboksavtal.

Denna artikel hjälpte mig