Institutionsteateravtal – Konstnärliga yrken

Den möjlighet till tidigare pensionering som vissa konstnärliga grupper på institutionsteatrarna har haft är under avveckling. Under avvecklingsperioden gäller två pensionssystem parallellt på institutionsteatrarna.

Anställda som den 1 januari 2015 hade mindre än fem år kvar till pension behåller de gamla reglerna och anställda som vid detta datum hade mer än fem år kvar omfattas av de nya reglerna.

Mindre än 5 år kvar – klicka på den grupp du tillhör
Dansare (född 1978 eller tidigare)
Sångsolist/Musikalartist (född 1967 eller tidigare)
Skådespelare (född 1960 eller tidigare)
Regissör/Koreograf (född 1959 eller tidigare)
Övriga konstnärliga yrken (född 1954 eller tidigare)

Mer än 5 år kvar – klicka på den grupp du tillhör
Dansare (född 1979 eller senare)
Sångsolist/Musikalartist (född 1968 eller senare)
Skådespelare (född 1961 eller senare)
Regissör/Koreograf (född 1960 eller senare)
Övriga konstnärliga yrken (född 1955 eller senare)