Dansare (född 1978 eller tidigare)

Är du född 1978 eller tidigare och var anställd på en institutionsteater den 31 december 2014 omfattas du av samma pensionsregler som tidigare, det vill säga av:

  • Avgiftsbestämd individuell avtalspension, AIP
  • Pisaförordningen, med dess regler om lägre pensionsåldrar.

Därtill kan du ha rätt till

  • Omställningsersättning.

Pensionsavtalet AIP
AIP är en avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din utbetalda 17 lön i pensionspremier. AIP omfattar dels ålderspension, dels efterlevande- och sjukpension.

Pensionen kan tidigast tas ut från 55 års ålder.

Du bestämmer själv hur du ditt pensionskapital ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Hur hög din tjänstepension blir beror på hur länge du tjänat in pension och din lön. Också hur ditt pensionskapital förvaltas har betydelse.

Har du frågor om AIP? Vänd dig till pensionsvalet.

Pisaförordningen – lägre pensionsålder
Genom Pisa-förordningen har du som dansare rätt att gå i pension redan från 41 års ålder. Detta gäller förutsatt att du är född 1978 eller tidigare och var anställd vid en institutionsteater både den 31 december 2014 och vid utgången av den månad du fyller 41 år.

Pensionen betalas ut vid en senare tidpunkt om din anställning löper på.

Om du var anställd vid en institutionsteater den 31 december 2014 men avbrutit din anställning kan du ändå omfattas av Pisaförordningens regler om lägre pensionsålder.

Detta förutsatt att du återanställs med samma pensionsålder och är anställd vid institutionsteatern vid utgången av den månad du fyller 41 år.

Återanställs du inte enligt ovan, har du istället rätt till omräkningspension. Det är Statens Tjänstepensionsverk (SPV) som administrerar Pisaförordningen. Läs mer här.

Omställningsersättning
Du kan också få en omställningsersättning. Omställningsersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp när du lämnar din anställning, förutsatt att du slutar senast månaden innan du fyller 44 år (därefter upphör rätten till omställningsersättning).

Arbetsgivaren avsätter varje månad ett belopp motsvarande 10 procent av din månadslön (plus lagstadgade arbetsgivaravgifter). Dessa avsättningar görs längst till månaden innan du fyller 44 år.