Övriga konstnärliga yrken (född 1954 eller tidigare)

Du som är född 1954 eller tidigare och arbetade på en institutionsteater den 31 december omfattas av samma pensionsregler som tidigare, det vill säga av:

  • Avgiftsbestämd individuell avtalspension, AIP.

Pensionsavtalet AIP
AIP är en avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din utbetalda 59 lön i pensionspremier. AIP omfattar dels ålderspension, dels efterlevande- och sjukpension. Pensionen kan tidigast tas ut från 55 års ålder.

Du bestämmer själv hur du ditt pensionskapital ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Hur hög din tjänstepension blir beror på hur länge du tjänat in pension och din lön. Också hur ditt pensionskapital förvaltas har betydelse. Har du frågor om AIP? Vänd dig till Pensionsvalet.