Regissör/Koreograf (född 1960 eller senare)

Är du regissör eller koreograf och född 1960 eller senare övergår du till det nya pensionssystemet. Det innebär för dig att du omfattas av:

  • Pensionsavtal ITP1
  • Omräkningspension
  • Omställningspension

Pensionsavtalet ITP1
ITP 1 är en väl fungerande pensionsplan med låga avgifter som ger mer pension för pengarna. Den bygger, liksom AIP-avtalet som du tidigare omfattades av, på att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning med 4,5 procent på din lön. Avsättningen görs från 18 års ålder, oavsett arbetsuppgifter, anställningsform eller anställningens längd. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp görs en högre pensionsavsättning. Pensionsavtalet ITP1 omfattar också sjukpension och efterlevandeskydd.

Du bestämmer själv hur du vill att din ITP 1 ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos försäkringsbolaget Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. ITP-planen administreras av Collectum.

Läs mer om ITP1 i PTKs broschyr

Läs mer om ITP1 på Collectums webbplats

Observera när du går in på Collectums webbplats att på institutionsteatrarna gäller ITP 1 oavsett ålder (på andra avtalsområden gäller ofta ITP2 för anställda födda 1978 eller tidigare).

Omräkningspension
I avvecklingen av Pisaförordningen ingår att du får en så kallad omräkningspension som kompensation för att den slopade rätten till tidigare pensionering. Omräkningspensionen betalas ut från 65 års ålder och grundas på de premier som arbetsgivaren betalade in fram till den 31 december 2014 för att finansiera den tidigare lägre pensionsåldern. Observera att om du inte haft en anställning 93 under 2013 eller 2014 har du inte rätt till omräkningspension.

Omställningspension
Du får en extra pensionsavsättning med 2 procent fram till 60 års ålder. Därmed får du möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag, exempelvis genom tidigare pensionering. Arbetsgivaren betalar in denna extra pensionsavsättning tillsammans med ITP1-premien. Det innebär en total pensionsavsättning på 6,5 procent av din lön.