Sångsolist/Musikalartist (född 1968 eller senare)

Är du sångsolist eller musikalartist och född 1968 eller senare övergår du till det nya pensionssystemet. Det innebär för dig att du omfattas av:

  • Pensionsavtal ITP1
  • Omställnings- och karriärväxlingsavtal
  • Omräkningspension

Pensionsavtalet ITP1
ITP 1 är en väl fungerande pensionsplan med låga avgifter som ger mer pension för pengarna. Den bygger, liksom AIP-avtalet som du tidigare omfattades av, på att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning med 4,5 procent på din lön. Avsättningen görs från 18 års ålder, oavsett arbetsuppgifter, anställningsform eller anställningens längd. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp görs en högre pensionsavsättning.

Pensionsavtalet ITP1 omfattar också sjukpension och efterlevandeskydd.

Du bestämmer själv hur du vill att din ITP 1 ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos försäkringsbolaget Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. ITP-planen administreras av Collectum.

Läs mer om ITP1 i PTKs broschyr

Läs mer om ITP1 på Collectums webbplats

Observera när du går in på Collectums webbplats att på institutionsteatrarna gäller ITP 1 oavsett ålder (på andra avtalsområden gäller ofta ITP2 för anställda födda 1978 eller tidigare).

Omställnings- och karriärväxlingsavtal
De yrkesgrupper som förut omfattades av Pisaförordningens lägre pensionsåldrar får istället möjlighet till frivillig karriärväxling, genom Omställnings- och karriärväxlingsavtalet. Det innebär att du kan få aktivt stöd i form av karriärrådgivning, coachande samtal och utbildning. Du kan också få ekonomiskt stöd för din försörjning, medan du exempelvis går en utbildning. Vilket stöd du får beror på din anställningstid.

Observera att i kvalifikationstiden medräknas bara anställningar på scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet.

Det här gäller för dig som är sångsolist eller musikalartist:

  • Du kan få omställnings-/karriärväxlingsstöd i upp till 3 år med 90 procent av tidigare lön
  • Du kan söka stödet från 45-56 års ålder.
  • Har du arbetat minst 18 månader de senaste fem åren vid scenkonstinstitutioner som omfattas av avtalet kan du få ta del av det aktiva stödet. För ekonomiskt stöd krävs fyra årsanställningar, varav 18 månader de senaste fem åren.
  • För fullt stöd ska du ha varit anställd i sammanlagt 18 år hos en eller flera arbetsgivare som omfattas av avtalet (sänks till 16 år från år 2020).
  • Är du tillsvidareanställd måste du lämna din anställning senast vid 56 års ålder för att få stödet.

Därutöver finns möjlighet att få förlängt omställnings-/karriärväxlingsstöd i upp till 3 år med 75 procent av lönen. Detta prövas individuellt och är också beroende av stiftelsens ekonomi. Vid förlängt stöd sker en samordning med andra inkomster, vilket inte görs för de första tre åren.

Avtalet gäller både tillsvidareanställda och frilansare (visstidsanställda). Avtalet påverkar inte din rätt att stanna kvar i din anställning.

Stiftelsen Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse (SOK-stiftelsen) har bildats av arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de fackliga organisationerna Scen & Film och Sveriges Yrkesmusikerförbund, för att hantera omställnings- och karriärväxlingsverksamheten. Därmed finns ett fackligt inflytande över regelsystemet och dess utveckling (till skillnad från vad som gällde för Pisaförordningen). Stiftelsens verksamhet finansieras genom att arbetsgivarna betalar en avgift för anställda dansare, sångare och musiker (både tillsvidareanställda och visstidsanställda). Stiftelsen kommer att ha ett nära samarbete med Trygghetsrådet TRS, som administrerar det omställningsavtal som funnits redan tidigare för anställda hos arbetsgivare som tillhör arbetsgivarorganisationerna 80 Svensk Scenkonst, Teatercentrum eller Danscentrum (och som således redan omfattar skådespelare och andra konstnärliga yrken).

Läs mer om TRS.

Läs mer om reglerna och om hur du ansöker om stöd.

Omräkningspension
I avvecklingen av Pisaförordningen ingår också att du får en så kallad omräkningspension som kompensation för att den slopade rätten till tidigare pensionering. Omräkningspensionen betalas ut från 65 års ålder och grundas på de premier som arbetsgivaren betalade in fram till den 31 december 2014 för att finansiera den tidigare lägre pensionsåldern. Observera att om du inte haft en anställning 83 under 2013 eller 2014 har du inte rätt till omräkningspension.