Skådespelare (född 1960 eller tidigare)

Är du född 1960 eller tidigare och arbetade på en institutionsteater den 31 december 2014 omfattas du av samma pensionsregler som tidigare, det vill säga av:

  • Avgiftsbestämd individuell avtalspension, AIP
  • Pisaförordningen, med dess möjlighet till tidigare pensionering.

Pensionsavtalet AIP
AIP är en avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din utbetalda 37 lön i pensionspremier. AIP omfattar dels ålderspension, dels efterlevande- och sjukpension.

Pensionen kan tidigast tas ut från 55 års ålder. Du bestämmer själv hur du ditt pensionskapital ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Hur hög din tjänstepension blir beror på hur länge du tjänat in pension och din lön. Också hur ditt pensionskapital förvaltas har betydelse. Har du frågor om AIP? Vänd dig till Pensionsvalet.

Pisaförordningen – lägre pensionsålder
Genom Pisa-förordningen har du som skådespelare rätt att gå i pension redan från 59 års ålder. Detta gäller förutsatt att du är född 1960 eller tidigare och var anställd vid en institutionsteater både den 31 december 2014 och vid utgången av den månad du fyller 59 år.

Pensionen betalas ut vid en senare tidpunkt om din anställning löper på.

Om du var anställd vid en institutionsteater den 31 december 2014 men avbrutit din anställning kan du ändå omfattas av Pisaförordningens regler om lägre pensionsålder. Detta förutsatt att du återanställs med samma pensionsålder och är anställd vid institutionsteatern vid utgången av den månad du fyller 59 år.

Återanställs du inte enligt ovan, har du istället rätt till omräkningspension.

Särskilda regler för långtidskontrakt
Om du vid utgången av 2014 har varit anställd med ett långtidskontrakt under minst två år och sammanlagt kan tillgodoräkna dig minst fem års tjänstetid från anställningar som omfattas av institutionsteateravtalet har du oavsett ålder rätt till fribrev för Pisapension från 59 år. Pensionen i fribrevet beräknas på din tjänstetid fram till när det senaste långtidskontraktet upphörde.

Eventuellt föreligger rätt till omräkningspension för kompletterande tid om du därefter haft anställning under åren 2013 eller 2014. Det är Statens tjänstepensionsverk (SPV) som administrerar Pisa-förordningen. Läs mer här.