Institutionsteateravtal – Tekniska och administrativa yrken

Arbetar du på en institutionsteater inom ett tekniskt eller administrativt yrke kan du omfattas av två olika pensionsavtal, beroende på hur lång tid du har kvar till pension.

Född 1954 eller tidigare
AIP-avtalet

Född 1955 eller senare
ITP1