Pensionsavtalet AIP

AIP är en avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din utbetalda lön i pensionspremier. AIP omfattar dels ålderspension, dels efterlevande- och sjukpension.

Pensionen kan tidigast tas ut från 55 års ålder. Du bestämmer själv hur du ditt pensionskapital ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Hur hög din tjänstepension blir beror på hur länge du tjänat in pension och din lön. Också hur ditt pensionskapital förvaltas har betydelse.

Har du frågor om AIP? Kontakta Medelmsrådgivningen.