Pensionsavtalet ITP1

ITP 1 är en väl fungerande pensionsplan med låga avgifter som ger mer pension för pengarna. Den bygger, liksom AIP-avtalet som du tidigare omfattades av, på att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning med 4,5 procent på din lön. Avsättningen görs från 18 års ålder, oavsett arbetsuppgifter, anställningsform eller anställningens längd.

På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp görs en högre pensionsavsättning.

Pensionsavtalet ITP1 omfattar också sjukpension och efterlevandeskydd.

Du bestämmer själv hur du vill att din ITP 1 ska förvaltas. Om du inte gör ett val placeras dina pengar hos försäkringsbolaget Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Läs mer om ITP1 på PTKs hemsida

Läs mer om ITP1 på Avtalats webbplats

Observera när du går in på Avtalats webbplats att på institutionsteatrarna gäller ITP 1 oavsett ålder (på andra avtalsområden gäller ofta ITP2 för anställda födda 1978 eller tidigare).