Avtalspension SAF-LO

I denna grupp ingår Privatteateravtalet, Avtal Teatercentrum, Avtal Danscentrum, SVT/SR/UR-avtalen, Filmavtal, Biografavtal och Talboksavtalet.

Arbetar du på en arbetsplats där något av dessa kollektivavtal gäller, så omfattas du av Avtalspension SAF-LO.

Avtalspension SAF-LO innebär att arbetsgivaren betalar in 4,5 procent på din lön från 24 års ålder. Svenskt Näringsliv och LO som har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 24 år till 22 år. Sänkningen av intjänandeåldern görs stegvis: År 2022 från 23 års ålder och år 2023 från 22 års ålder. Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp 11 på ett år från samma arbetsgivare görs en kompletterande pensionsavsättning.

Du bestämmer du själv vem som ska förvalta dina pengar. Gör du inget aktivt val placeras pengarna hos AMF Pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd eller familjeskydd. Hur hög din tjänstepension blir beror på hur länge du tjänat in pension och din lön. Också hur ditt pensionskapital förvaltas har betydelse.

Avtalspension SAF-LO börjar normalt betalas ut utan ansökan från 65 års ålder. Vill du ta ut den tidigare eller senare, kontakta din pensionsförvaltare.

I Avtalspension SAF-LO ingår också en premiebefrielseförsäkring vid sjukdom och föräldraledighet. Varje år får du ett pensionsbesked från Fora, som administrerar pensionerna.

Läs mer om Avtalspension SAF-LO.