Övertid

Övertid är arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden. Regler om övertid finns i lag (arbetstidslagen) och kollektivavtal.

I lagen anges hur mycket övertid arbetstagare maximalt får arbeta; högst 200 timmar per år, och högst 50 timmar per kalendermånad. Lagen säger däremot inget om vilken ekonomisk ersättning man ska få när man arbetar övertid, sådana regler finns istället i det kollektivavtal som din arbetsgivare undertecknat. Övertid kan också tas ut i ledighet. Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla dig till övertidsersättning i ditt personliga anställningskontrakt.

Övertid kan inte planeras in långt i förväg. Arbete som utförs på övertid ska vara av plötsligt uppdykande karaktär och detta arbete ska ha varit svårt eller omöjligt för arbetsgivaren att förutse. Dagligt, löpande arbete, som arbetsgivaren rimligen har kunnat förutse, ska inte ske på övertid.

Det förekommer att Scen & Films medlemmar erbjuds att ”sälja bort” sin övertid, alltså få en klumpsumma som påslag på lönen istället för att övertiden tickar per arbetad timme. Det i allmänhet inte en god affär att sälja bort sin övertid, men det går inte att generellt slå fast att det är så. Du måste själv försöka beräkna mängden övertid som du tror att du kommer att arbeta. Observera att det kan finnas skrivningar i kollektivavtalet som förbjuder inköp av övertid! En sådan skrivning finns exempelvis i Film, TV- och videoinspelningsavtalet där ”endast den som har rätt att beordra andra anställda övertidsarbete” eller den som ”självständigt kan avgöra om hon/han ska arbeta övertid” har rätt att sälja bort sin övertidsersättning.

Arbetsgivaren är skyldig att skriva rapporter om exakt hur mycket övertid personalen arbetar. Arbetsmiljöverket kan när som helst kräva att få se dessa rapporter.

Denna artikel hjälpte mig